Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

 • 12/2013
  History
  Gia tăng tính năng tải về các ứng dụng và hướng dẫn.
 • 10/2012
  History

  Chạy thử phần kết nối máy Casio SE-6000

 • 08/2012
  History

  Nâng cấp website, bổ sung thêm phần Hỗ trợ

 • 05/2012
  History

  Thành lập website Giải pháp tính tiền

 • Máy tính tiền chính hãng
 • Công ty TNHH Nhất Bạch
 • dichvu2tech
 • TopCare Company
 • TopCare Company
 • An Phát Shop
 • An Phát Shop
 • Công nghệ Việt 24h
 • Công ty cổ phần công nghệ HDIT
 • Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Chu Sa
Chúng tôi giữ toàn quyền nội dung bài đăng. Mọi sao chép phải trích dẫn nguồn và phải được sự đồng ý của chúng tôi.